o nas

„FRONT ROBÓT”

Forum Przedsiębiorców Świdnickich

Skąd pomysł na nowe stowarzyszenie? Czy świdniccy przedsiębiorcy mają jakieś wspólne interesy do załatwienia? Czy łączy ich jakiś wspólny cel?

Różne władze administracyjne naszego miasta i gminy z mniejszą lub większą wprawą zarządzają powierzonym przez wyborców mieniem. Od lat próbują – jak umieją – podejmować decyzje nie antagonizując świdnickiej społeczności. Ale nie zawsze im to wychodzi. Władze są zależne od kapryśnych gustów wyborców. A to powoduje polityczne fobie i stresy przed każdymi wyborami.

Jak uspokoić polityczną rzeźnię, jakiej jesteśmy świadkami co kilka lat? Mogły by temu służyć społeczne gremia, współdziałające z władzami i doradzające im. A przynajmniej konsultujące część decyzji administracyjnych, dotykających przecież świdnicką społeczność.

Takim gremium do niedawna była Rada Przedsiębiorczości przy Burmistrzu Miasta Świdnik. W połowie czerwca 2019 Rada ta została rozwiązana. Postawiło to kropkę nad „i” kilkuletnim już dyskusjom o tym, do czego potrzebne są takie rady burmistrzom. Świdnicka Rada Przedsiębiorczości domagała się protokołowania przez urzędników miejskich swoich posiedzeń, na których padały nie zawsze wygodne pytania o ekonomię zarządzania miastem i gminą. Dlatego jej rozwiązanie dla Urzędu Miejskiego było smutnym, ale logicznym krokiem na drodze centralizacji zarządzania. Przestała być Urzędowi Miejskiemu potrzebna.

Być może władze miejskie powołają kolejną radę spośród przedsiębiorców bardziej spolegliwych czy uzależnionych od władz. Być może jednak – w co wierzymy – zrozumieją, że erę centralizacji już w Polsce nieszczęśliwie ćwiczyliśmy, a teraz czas na bardziej samorządowe działania.

Przedsiębiorcy się nie obrażają. Są to ludzie o twardych dup…, którzy przeżyli już niejedną woltę władz w Polsce. Władze się zmieniają a przedsiębiorcy pozostają. Stanowią trwały element otoczenia.

Postanowiliśmy powołać gremium, które nie będzie zależne od żadnych miejskich ani powiatowych układów. Gremium przedsiębiorców, którym leży na sercu nie tylko własny biznes, co oczywiste, ale ekonomiczne dobro całego miasta i powiatu. Gremium, które będzie głośno i publicznie wyrażało opinie na tematy gospodarcze związane z naszym miastem. Gremium, które będzie inicjować działania pro-gospodarcze.

Chcielibyśmy wspierać media prezentujące ekonomiczny i zdroworozsądkowy punkt widzenia. Nie będziemy stronili od publikacji, akcji medialnych, komentarzy na temat ekonomicznych decyzji władz.  Będziemy namawiali świdnickich przedsiębiorców, by naciskali decydentów na obniżanie gminnych podatków, bo to jest nasz naturalny wspólny cel. Często jesteśmy między sobą gospodarczymi konkurentami, ale wszystkim nam zależy, by świdnicka infrastruktura służyła przede wszystkim rozwojowi biznesu. Chcemy mobilizować radnych, Starostę i Burmistrza namawiając, by ich decyzje ekonomiczne były coraz sensowniejsze i sprzyjały przedsiębiorcom. Nie będziemy natomiast wchodzili w żadne polityczne spory czy układy.

Odpalamy nową witrynę internetową www.frontrobot.pl, na której będą się pojawiały informacje z prawdziwego gospodarczego życia Świdnika.

Mamy nadzieję, że wkrótce po zebraniu stosownej liczby chętnych, inicjatywę naszą przekształcimy w rejestrowane stowarzyszenie.

Prowadzisz biznes? Masz twardą dup.? Odróżniasz VAT od CIT-u?