5b

  • j.angielski
  • j.polski
  • j.niemiecki
  • matematyka
  • fizyka
  • geografia
  • chemia
  • biologia
  • informatyka